Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение


Обновено: вторник, 24 септември 2013 15:11

Публикации

k_1.JPG k_2.JPG k_17.jpg   k_5.jpg
k_6.JPG k_7.JPG k_8.JPG k_9.JPG k_10.JPG
k_11.JPG k_12.JPG k_13.JPG k_14.JPG k_15.JPG
k_16.jpg k_3.jpg k_19.JPG k_20.JPG k_21_Japan_men_Bg.jpg
k_22_Japan_men_Eg.jpg k_23.png k_30_sm.png k_26_sm_2007.png k_46_sm_Berlin.jpg
k_31_sm_2006.png k_29_sm.JPG k_28_paris.JPG k_24_sm_Gr.jpg k_25_sm.jpg
k_27_MADRID-2010.jpg k_32_Tryn.png k_33_Nikolaevo_sm.png k_34_Dolna-Bania.png k_35_Ihtiman.png
k_36_Kostenec.png k_37_Parvomaj.png k_38_marketing_Menidj_Japan_isk.png k_39_knijka_40godini ISK.jpg k_40_rek_Bg.JPG
k_41_reklamna_Eg.jpg k_42_rekl.JPG k_43_comfort_1.JPG k_44_comfort_2.jpg k_45_comfort_3.jpg
k_18_vik.JPG k_47_ReSoLVE-2.jpg K_48_ReSoLVE-3.jpg k_49_ReSoLVE-1.jpg

  InnoSee_Projekt's brochure.jpg