Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение


Обновено: петък, 10 март 2023 9:32

Бизнес психология

  _f81db_Картина1.png 

   _c17f3_Картина2.png     

Продължителност: 2 семестъра

Форма на провеждане: модулна, съботно-неделна присъствено в ИСК/онлайн платформата Тиймс

Цена на курса:1690 лв.

Анотация

Квалификация "Бизнес психология" обхваща основни дисциплини в областта на трудовата, организационната и социалната психология и е предназначена за мениджъри от различни нива в компаниите, предприемачи и всички, които се интересуват от динамиката на процесите на индивидуално, екипно и организационно ниво в бизнес контекст.

Дисциплините включват теоретични знания и практически насоки и се водят от преподаватели, които имат дългогодишен опит като ръководители, предприемачи и консултанти в своите области.

Курсът осигурява стабилна и систематична теоретична основа в изучаваните области на психологията, както и приложни умения, инструменти и подходи, основани на добри практики от водещи фирми в България и по света.


Учебен план 

Първи семестър:

1. Въведение в психологията

2. Конфликти, преговори и медиация

3. Обучение и развитие на хората (*КО)

4. Организационно поведение (*КО)

5. Национални различия и междукултурен мениджмънт

    

 Втори семестър:

1. Лична ефективност

2. Организационно развитие и управление на промяната

3. Управление на хора и лидерство

4. Успешният екип и екипната ефективност

5. Психология на предприемачеството

Отбелязаният модул е обособен и в отделно краткосрочно обучение (*КО), в което бихте могли да се включите и да се фокусирате върху конкретната тематика.


Документи: След успешно приключване на обучението на всеки курсист ще бъде издадено Свидетелство за професионална квалификация "Бизнес психология" от Института за следдипломна квалификация.

Локация: Обучениeто се провежда присъствено в сградата на ИСК, като има възможност и за дистанционно участие чрез онлайн платформата Тиймс.

За допълнителна информация и записване: Гергана Булгурова, тел: 0888 202 431, е-mail: [email protected]

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

ЗАЯВЛЕНИЕ

- ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР /прикачен файл/

Банкова сметка на ИСК в лева:

УниКредит Булбанк     

BIC на банката - UNCRBGSF 

IBAN BG23UNCR76303100117207

Получател: ИНСТИТУТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ УНСС

Основание: Обучение по "Бизнес психология"

 

Прикачени файлове:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР 2022.docx - 27 KB