Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение


Обновено: четвъртък, 21 юли 2022 16:08

Експерт - проверител на измами

  _3232a_Картина3.png 

   _c17f3_Картина2.png     

Продължителност: 2 семестъра

Форма на провеждане: модулна, съботно-неделна присъствено в ИСК/онлайн платформата Тиймс

Цена на курса:1690 лв.

Анотация

Обучението предоставя фундаментални знания и умения за разпознаване и разкриване на схеми на корупция, незаконно присвояване и злоупотреби с активи, измами чрез финансови отчети и данъчни измами, измами при обществените поръчки, и др. Курсистите ще бъдат запознати с методите и техниките за разкриване и за разследване на измами и ще придобият практически умения за създаване на системи за контрол и предотвратяване на измами.


Учебен план 

Първи семестър:

1. Разкриване и предотвратяване на финансови измами и пране на пари

2. Превенция и противодействие на престъпленията в икономическата сфера

3. Разкриване и предотвратяване на измами при инвестиционни проекти

4. Измами чрез финансовите отчети и данъчни измами

5. Разкриване и предотвратяване на кредитни измами

    

Втори семестър:

1. Разкриване и предотвратяване на измами при калкулирането на себестойността и ценообразуването

2. Разкриване и предотвратяване на измами при обществените поръчки

3. Разкриване и предотвратяване на измами при използване на финансовите средства в бюджетната система

4. Разкриване и предотвратяване на измами при използване на фин. средства, предоставени от ЕС

5. Разкриване и предотвратяване на измами с финансови инструментиДокументи: При успешно завършване на обучението се издава Свидетелство за професионална квалификация "Експерт-проверител на измами" от Института за следдипломна квалификация при УНСС.

Лектори: Обучението се води от преподаватели от УНСС и водещи експерти от практиката в отделните области.


За допълнителна информация и записване: Полина Никифорова - ИСК при УНСС, каб.105, тел. 02/862 77 13; моб.тел. 0888 000 237, е-mail: [email protected]


ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

ЗАЯВЛЕНИЕ

- ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР /прикачен файл/


Банкова сметка на ИСК в лева:

УниКредит Булбанк     

BIC на банката - UNCRBGSF 

IBAN BG23UNCR76303100117207

Получател: ИНСТИТУТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ УНСС

Основание: Обучение по "Експерт - проверител на измами"


Прикачени файлове:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР 2022.docx - 27 KB