Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение


Обновено: сряда, 26 юли 2023 14:06

Енергиен мениджмънт

 

   _c17f3_Картина2.png     

Продължителност: 2 семестъра

Форма на провеждане: модулна, съботно-неделна присъствено в ИСК/онлайн платформата Тиймс

Цена на курса:1690 лв.


Анотация

Квалификацията е предназначена да предостави и да развие управленски знания в областта на енергетиката. Подходяща е за ръководни кадри от държавния сектор, за предприемачи, за мениджъри в електроснабдителните и електроразпределителните предприятия, както и за експерти, които желаят да получат задълбочени познания в областта на енергийния мениджмънт. Учебното съдържание включва 10 дисциплини, които целят да осигурят задълбочена подготовка в областта на мениджмънта, при отчитане на специфичните нужди на енергийния сектор. Обучението завършва със защита на дипломна работа.

Учебен план 

Първи семестър:

1. Стратегическо управление на енергиен бизнес

2. Енергийна политика

3. Инвестиции в енергетиката и ядрените мощности

4. Управление на енергийни проекти

5. Енергийни пазари и маркетинг    

 Втори семестър:

1. Интелигентни енергийни системи

2. Екологични решения за енергийното предприятие

3. Енергийна ефективност и ВЕИ

4. Финансов анализ и финансов мениджмънт в енергетиката

5. Логистични решения в енергетиката


 


Документи: След успешно приключване на обучението на всеки курсист ще бъде издадено Свидетелство за професионална квалификация "Енергиен мениджмънт" от Института за следдипломна квалификация.

Локация: Обучениeто се провежда присъствено в сградата на ИСК, като има възможност и за дистанционно участие чрез онлайн платформата Тиймс.


             

Подробна информация за прием   

   

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

  • ЗАЯВЛЕНИЕ

  • След подаване на заявлението е необходимо да попълните бланка - ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР, представите оригинал и копие на диплома за висше образование. Към личния формуляр прилагате 2 броя снимки паспортен формат, които са необходими при издаване на свидетелството за следдипломна квалификация.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

  • Вангелия Вангелова, тел: 0882 668 940, 0894 272 111, е-mail: [email protected]

Банкова сметка на ИСК в лева:

УниКредит Булбанк     

BIC на банката - UNCRBGSF 

IBAN BG23UNCR76303100117207

Получател: ИНСТИТУТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ УНСС

Основание: Обучение по "Енергиен мениджмънт"