Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение


Обновено: четвъртък, 13 октомври 2022 9:36

Корпоративно нормативно съответствие

 _74b13_Картина5.png 

   _c17f3_Картина2.png     

Продължителност: 2 семестъра

Форма на провеждане: модулна, съботно-неделна присъствено в ИСК/онлайн платформата Тиймс

Цена на курса:1690 лв.

Анотация

Програмата е предназначена за широк кръг от специалисти, които имат интереси в областта на нормативното корпоративно съответствие, в това число служители по съответствие, адвокати, юрисконсулти, вътрешни одитори, специалисти в оценката и управлението на риска, служители в банкови и финансови институции и др. Учебният план е съобразен с новите регулаторни изисквания и течения в сферата на нормативното корпоративно съответствие както у нас, така и на глобалните пазари.


Учебен план 

Първи семестър:

1. Основи на съответствието

2. Трансгранични санкционни режими

3. Докладване на нарушения на нормативни актове и вътрешни политики. Извършване на вътрешни разследвания

4. Правна защита на личните данни в ЕС

5. Антикорупционно законодателство и корпоративни антикорупционни практики    

 Втори семестър:

1. Оценка и управление на риска, свързан с бизнес партньори

2. Мерки срещу изпиране на пари и финансиране на тероризъм

3. Защита на конкуренцията

4. Нормативно съответствие. Екологично, социално и корпоративно управление

5. Национални санкционни режими

 


Документи: След успешно приключване на обучението на всеки курсист ще бъде издадено Свидетелство за професионална квалификация "Корпоративно нормативно съответствие" от Института за следдипломна квалификация.

Локация: Обучениeто се провежда присъствено в сградата на ИСК, като има възможност и за дистанционно участие чрез онлайн платформата Тиймс.

За допълнителна информация и записване: Вангелия Вангелова, тел: 0882 668 940, 0894 272 111, е-mail: [email protected]

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

ЗАЯВЛЕНИЕ

- ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР /прикачен файл/

Банкова сметка на ИСК в лева:

УниКредит Булбанк     

BIC на банката - UNCRBGSF 

IBAN BG23UNCR76303100117207

Получател: ИНСТИТУТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ УНСС

Основание: Обучение по "Корпоративно нормативно съответствие"


Прикачени файлове:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР 2022.docx - 27 KB