Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение


Обновено: четвъртък, 18 януари 2024 14:16

Корпоративно нормативно съответствие

  

   _c17f3_Картина2.png     

Продължителност: 2 семестъра

Форма на провеждане: модулна, съботно-неделна, веднъж месечно

Място на провеждане: присъствено в ИСК и онлайн платформата MS Teams

Цена на курса: 1690 лв.

Отстъпка за ранно записване: 

*10% за записване и плащане на таксата до 31.07.2023г. 

*20% за повече от 2 курсисти от една и съща организация при записване и плащане на таксата до 31.07.2023г.

Дипломиране: получаване на Свидетелство за професионална квалификация "Корпоративно нормативно съответствие"  

Анотация

Програмата е предназначена за широк кръг от специалисти, които имат интереси в областта на нормативното корпоративно съответствие, в това число служители по съответствие, адвокати, юрисконсулти, вътрешни одитори, специалисти в оценката и управлението на риска, служители в банкови и финансови институции и др. Учебният план е съобразен с новите регулаторни изисквания и течения в сферата на нормативното корпоративно съответствие както у нас, така и на глобалните пазари.


Учебен план 

Първи семестър:

1. Основи на съответствието

2. Трансгранични санкционни режими

3. Докладване на нарушения на нормативни актове и вътрешни политики. Извършване на вътрешни разследвания

4. Правна защита на личните данни в ЕС

5. Антикорупционно законодателство и корпоративни антикорупционни практики    

 Втори семестър:

1. Оценка и управление на риска, свързан с бизнес партньори

2. Мерки срещу изпиране на пари и финансиране на тероризъм

3. Защита на конкуренцията

4. Нормативно съответствие. Екологично, социално и корпоративно управление

5. Национални санкционни режими

 


* Обучението завършва със защита на дипломна работа.

             

Подробна информация за прием   

   
  

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

  • ЗАЯВЛЕНИЕ

  • След подаване на заявлението е необходимо да попълните бланка - ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР, представите оригинал и копие на диплома за висше образование. Към личния формуляр прилагате 2 броя снимки паспортен формат, които са необходими при издаване на свидетелството за следдипломна квалификация.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

  • Вангелия Вангелова, тел: 0882 668 940, е-mail: [email protected]


Банкова сметка на ИСК в лева:

УниКредит Булбанк     

BIC на банката - UNCRBGSF 

IBAN BG23UNCR76303100117207

Получател: ИНСТИТУТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ УНСС

Основание: Обучение по "Корпоративно нормативно съответствие"