Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение


Обновено: вторник, 05 септември 2023 16:07

Мениджмънт на предприятието

_cb636_Картина6.png 

   _c17f3_Картина2.png     

Продължителност: 2 семестъра

Форма на провеждане: модулна, съботно-неделна присъствено в ИСК/онлайн платформата Тиймс

Цена на курса:1690 лв.

Анотация

Курсът е предназначен за специалисти, които заемат ръководни длъжности или упражняват ръководни функции в стопански предприятия. Обучението е поставено на комплексна основа и е насочено към развитие на мениджърските знания и умения в широк кръг области, които обхващат всички аспекти на управлението на предприятието.

Учебен план

Първи семестър:

1. Финансов мениджмънт

2. Основи на правно регулиране на дейността на предприятието

3. Фирмена сигурност 

4. Управление на проекти

5. Лидерство

6. Здравословни и безопасни условия на труд

    

Втори семестър:

1. Управление на човешките ресурси и мотивация на персонала

2. Управление на промените

3. Водене на преговори

4. Производствени системи и

управление на качеството

5. Бизнес комуникация

6. Анализ на данни


Документи: След успешно приключване на обучението на всеки курсист ще бъде издадено Свидетелство за професионална квалификация "Мениджмънт на предприятието" от Института за следдипломна квалификация.

Локация: Обучениeто се провежда присъствено в сградата на ИСК, като има възможност и за дистанционно участие чрез онлайн платформата Тиймс.

             

Подробна информация за прием   

   
  

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

  • ЗАЯВЛЕНИЕ

  • След подаване на заявлението е необходимо да попълните бланка - ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР, представите оригинал и копие на диплома за висше образование. Към личния формуляр прилагате 2 броя снимки паспортен формат, които са необходими при издаване на свидетелството за следдипломна квалификация.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

  • Вангелия Вангелова, тел: 0882 668 940, 0894 272 111, е-mail: [email protected]

Банкова сметка на ИСК в лева:

УниКредит Булбанк     

BIC на банката - UNCRBGSF 

IBAN BG23UNCR76303100117207

Получател: ИНСТИТУТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ УНСС

Основание: Обучение по "Мениджмънт на предприятието"