Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение


Обновено: петък, 22 юли 2022 9:41

Образователен мениджмънт

_205b8_Картина7.png 

   _c17f3_Картина2.png     

Продължителност: 2 семестъра

Форма на провеждане: модулна, съботно-неделна присъствено в ИСК/онлайн платформата Тиймс

Цена на курса:1690 лв.

Анотация

Образователният мениджмънт е целенасочена дейност на всички субекти за осигуряване на изграждането, оптималното функциониране и възходящо развитие на всяко образователно учреждение, на всички звена и елементи в системата „Образование“. Той изпълнява обективно необходимата мисия по организацията, координацията, съгласуването, регулирането и контрола на всеки съвместен труд в училище.

Квалификацията „Образователен мениджмънт“ е предназначена за педагогически специалисти, независимо от заеманата позиция: директор на училище, помощник директор, администратор в общински и регионален орган на образованието, ръководител в системата на МОН, учител от всички видове и степени училища.

Учебен план 

Първи семестър:

1. Основи на мениджмънта

2. Образователен мениджмънт

3. Стратегическо управление на човешките ресурси в образованието

4. Финансов мениджмънт в образованието

5. Организационна култура в образованието

6. Мениджмънт-тренинг в образованието

    

 Втори семестър:

1. Психология на управлението

2. Социално-педагогически и психологически проблеми на образователната дейност

3. Конфликтология

4. Правни проблеми на образованието

5. Държавни образователни стандарти

6. Делегирани бюджети в образованието


Документи: След успешно приключване на обучението на всеки курсист ще бъде издадено Свидетелство за професионална квалификация "Образователен мениджмънт" от Института за следдипломна квалификация.

Локация: Обучениeто се провежда присъствено в сградата на ИСК, като има възможност и за дистанционно участие чрез онлайн платформата Тиймс.

За допълнителна информация и записване: г-жа Полина Никифорова - ИСК при УНСС, каб.105, тел. 02/862 77 13; моб.тел. 0888 000 237, е-mail: [email protected]

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

ЗАЯВЛЕНИЕ

- ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР /прикачен файл/


Банкова сметка на ИСК в лева:

УниКредит Булбанк 

IBAN BG23UNCR76303100117207

Получател: ИНСТИТУТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ УНСС

   

Прикачени файлове:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР 2022.docx - 27 KB