Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение


Обновено: петък, 22 юли 2022 9:43

Стратегическа риск политика и управление на съответствието

_13323_Картина8.png 

   _c17f3_Картина2.png     

Продължителност: 2 семестъра

Форма на провеждане: модулна, съботно-неделна присъствено в ИСК/онлайн платформата Тиймс

Цена на курса: 3500 лв.Анотация

Програмата е предназначена за експерти, мениджъри, одитори и служители в организации от държавния и корпоративния сектор, отговарящи за прилагането, поддържането и усъвършенстването на системите за управление на съответствието, наложено от приложимото законодателство и от приетите за прилагане добри практики за изпълнение на изискванията на закона и международните стандарти за управление.

Курсът включва дисциплини, които целят да осигурят задълбочена подготовка в областта на управлението на риска и системите за управление на съответствието.


Учебен план 

Първи семестър:

1. Увод в системите за управление

2. Стратегическа политика на риска (*КО)

3. Управление на риска – техники за оценка на риска

4. Управление на риска за информационна сигурност

5. Системи за управление на личната информация/GDPR

    

 Втори семестър:

1. Системи за управление на непрекъсваемостта на бизнеса

2. Системи за управление на борбата с подкупването

3. Системи за управление на сигнализиране на нарушения

4. Системи за управление на съответствието

5.Интегриране и одит на системите за управление на съответствието

Отбелязаният модул е обособен и в отделно краткосрочно обучение (*КО), в което бихте могли да се включите и да се фокусирате върху конкретната тематика.


Документи: След успешно приключване на обучението на всеки курсист ще бъде издадено Свидетелство за професионална квалификация "Стратегическа риск политика и управление на съответствието" от Института за следдипломна квалификация.

Локация: Обучениeто се провежда присъствено в сградата на ИСК, като има възможност и за дистанционно участие чрез онлайн платформата Тиймс.


За допълнителна информация и записване: Вангелия Вангелова, тел: 0882 668 940, 0894 272 111, е-mail: [email protected]

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

ЗАЯВЛЕНИЕ

- ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР /прикачен файл/


Банкова сметка на ИСК в лева:

УниКредит Булбанк     

BIC на банката - UNCRBGSF 

IBAN BG23UNCR76303100117207

Получател: ИНСТИТУТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ УНСС

Основание: Обучение по "Стратегическа риск политика и управление на съответствието"


Прикачени файлове:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР 2022.docx - 27 KB