Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение


Обновено: петък, 22 юли 2022 9:52

Управление на интелигентни градове

_489b8_Картина11.png 

   _c17f3_Картина2.png     

Продължителност: 2 семестъра

Форма на провеждане: модулна, съботно-неделна присъствено в ИСК/онлайн платформата Тиймс

Цена на курса: 1690 лв.

Анотация

Разглеждат се въпросите относно устойчивото градско развитие, иновациите в регионите, финансирането на регионални проекти, планирането на интелигентни градове и др. Обучението е поставено на академична основа и същевременно включва практическите аспекти на цифровизацията, управлението на проекти и други актуални въпроси на изграждането, развитието и управлението на интелигентните градове, които аспекти са разработени с участието на водещи експерти от „Виваком“ АД.

Следдипломната квалификация „Управление на интелигентни градове“ е предназначена за ръководни кадри и специалисти от местната власт, чиято дейност е свързана с изграждането, развитието и управлението на интелигентни градове. Курсът е подходящ и за широк кръг специалисти с висше образование, заемащи длъжности в местната администрация.

Учебен план 

Първи семестър:
1. Дигитална икономика
2. Измерване и оценка на устойчивото градско развитие
3. Интелигентна специализация за иновации в регионите
4. Икономически ефекти от цифровата трансформация
5. Финансиране на регионални проекти
6. Модели за развитие на интелигентните градове
    
Втори семестър:
1. Интелигентно планиране и политики
2. Електронно управление на интелигентните градове
3. Дигитална трансформация и регионален мениджмънт
4. Решения и проекти в интелигентния град
5. Сигурност на информацията при реализацията на електронни услуги
6. Учебна практика
 


Документи: След успешно приключване на обучението на всеки курсист ще бъде издадено Свидетелство за професионална квалификация "Управление на интелигентни градове" от Института за следдипломна квалификация.

Локация: Обучениeто се провежда присъствено в сградата на ИСК, като има възможност и за дистанционно участие чрез онлайн платформата Тиймс.


За допълнителна информация и записване: Вангелия Вангелова, тел: 0882 668 940, 0894 272 111, е-mail: [email protected]


ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

ЗАЯВЛЕНИЕ

- ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР /прикачен файл/


Банкова сметка на ИСК в лева:

УниКредит Булбанк     

BIC на банката - UNCRBGSF 

IBAN BG23UNCR76303100117207

Получател: ИНСТИТУТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ УНСС

Основание: Обучение по "Управление на интелигентни градове"


Прикачени файлове:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР 2022.docx - 27 KB