Институт за следдипломна квалификация

55 години опит в продължаващото обучение


Обновено: вторник, 18 юни 2024 16:33

Финансов контрольор

 

   _c17f3_Картина2.png     

Продължителност: 2 семестъра

Форма на провеждане: модулна, съботно-неделна присъствено в ИСК/онлайн платформата Тиймс

Цена на курса:1690 лв.

Начало: октомври 2024г.

Анотация

Обучението е предназначено да предостави задълбочени теоретични знания и практически умения на лицата, които осъществяват предварителен контрол за законосъобразност в публичните организации. То обхваща различни аспекти, свързани с политиките и процедурите за предварителен контрол при поемането на задължения, извършване на разходи и реализиране на приходи. Програмата включва запознаване на курсистите с добрите практики и ролевите игри, които изграждат практически умения при осъществяването на предварителния контрол за законосъобразност.

Учебен план 

Първи семестър:
1. Административно право
2. Вътрешен контрол
3. Контрол при управление на човешките ресурси
4. Управление и разпореждане с имущество
5. Счетоводно отчитане и бюджетен процес
  
Втори семестър:
1. Предварителен контрол за законосъобразност (*КО)
2. Обществени поръчки
3. Управление на риска (*КО)
4. Индикатори за измами и нередности (*КО)

5. Практикум по предварителен контрол

Отбелязаният модул е обособен и в отделно краткосрочно обучение (*КО), в което бихте могли да се включите и да се фокусирате върху конкретната тематика.


Документи: След успешно приключване на обучението на всеки курсист ще бъде издадено Свидетелтво за професионална квалификация "Финансов контрольор" от Института за следдипломна квалификация.

Локация: Обучениeто се провежда присъствено в сградата на ИСК, като има възможност и за дистанционно участие чрез онлайн платформата Тиймс.


За допълнителна информация и записване: Полина Никифорова, тел: 0888000237, е-mail: [email protected]


ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

ЗАЯВЛЕНИЕ

ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР /прикачен файл/


Банкова сметка на ИСК в лева:

УниКредит Булбанк     

BIC на банката - UNCRBGSF 

IBAN BG23UNCR76303100117207

Получател: ИНСТИТУТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ УНСС

Основание: Обучение по "Финансов контрольор"


Прикачени файлове:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР 2022.docx - 27 KB