Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение


Обновено: четвъртък, 26 октомври 2023 14:03

Финансов мениджмънт

 

   _c17f3_Картина2.png     

Продължителност: 2 семестъра

Форма на провеждане: модулна, съботно-неделна присъствено в ИСК/онлайн платформата Тиймс

Цена на курса: 1690 лв.


Анотация

Обучението е насочено към изграждане на комплексно разбиране и познаване в дълбочина на процесите на финансовото управление и използването на финансовите ресурси на предприятието. Включват се дисциплини от областта на финансите, счетоводството, бизнес администрацията и правото, за да се обхване в цялост проблематиката на финансовия мениджмънт. Обучението е практически ориентирано.


Учебен план 

Първи семестър:
1. Търговско право
2. Корпоративни финанси
3. Счетоводство
4. Парични и капиталови пазари
5. Финансов контрол

          
Втори семестър:
1. Счетоводно отчитане и бюджетен процес
2. Обществени поръчки
3. Управление на риска
4. Индикатори за измами и нередности
5. Публични финанси


Документи: След успешно приключване на обучението на всеки курсист ще бъде издадено Свидетелство за професионална квалификация "Финансов мениджмънт" от Института за следдипломна квалификация.

Локация: Обучениeто се провежда присъствено в сградата на ИСК, като има възможност и за дистанционно участие чрез онлайн платформата Тиймс.


За допълнителна информация и записване: Вангелия Вангелова, тел: 0882 668 940 е-mail: [email protected]

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

ЗАЯВЛЕНИЕ

- ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР /прикачен файл/


Банкова сметка на ИСК в лева:

УниКредит Булбанк     

BIC на банката - UNCRBGSF 

IBAN BG23UNCR76303100117207

Получател: ИНСТИТУТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ УНСС

Основание: Обучение по "Финансов мениджмънт"


Прикачени файлове:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР 2022.docx - 27 KB