Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение


Обновено: петък, 22 юли 2022 11:48

Счетоводство, финанси и контрол

_d951a_Счетоводство.png 

   _c17f3_Картина2.png     

Продължителност: 2 семестъра

Форма на провеждане: модулна, съботно-неделна присъствено в ИСК/онлайн платформата Тиймс

Цена на курса: 1690 лв.


Анотация

В съвременния свят счетоводно-познавателният процес се утвърждава като логично единство на базовото икономическо изследване, фактологичното отчетно отразяване, вътрешно-финансовия контрол над операциите, икономическия анализ и финансовото планиране. Целта на специализацията е да представи основните моменти в организацията и методологията на счетоводството и контрола в предприятията с акцент върху световните постижения в тази област. Приоритетно внимание е отделено на съществуващите проблеми и специфики в организацията и методологията на счетоводната система и преподаването на нови, съвременни подходи и модели за тяхното отстраняване.

Учебен план 

Първи семестър:

1. Корпоративни финанси

2. Основи на счетоводството

3. Финансово счетоводство

4. Счетоводство в публичния сектор

5. Банково счетоводство

    

 Втори семестър:

1. Управленско счетоводство

2. Вътрешен контрол и вътрешен одит

3. Счетоводна политика и финансови отчети

4. Бизнес анализ

5. Търговско право


Документи: След успешно приключване на обучението на всеки курсист ще бъде издадено Свидетелство за професионална квалификация "Счетоводство, финанси и контрол" от Института за следдипломна квалификация.

Локация: Обучениeто се провежда присъствено в сградата на ИСК, като има възможност и за дистанционно участие чрез онлайн платформата Тиймс.

За допълнителна информация и записване: Полина Никифорова - ИСК при УНСС, каб.105, тел. 02/862 77 13; моб.тел. 0888 000 237, е-mail: [email protected]

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

ЗАЯВЛЕНИЕ

ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР /прикачен файл/


Банкова сметка на ИСК в лева:

УниКредит Булбанк     

BIC на банката - UNCRBGSF 

IBAN BG23UNCR76303100117207

Получател: ИНСТИТУТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ УНСС

Основание: Обучение по "Счетоводство, финанси и контрол"


Прикачени файлове:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР 2022.docx - 27 KB