Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение


Обновено: петък, 22 юли 2022 11:47

Психология

_a8c38_психология.png 

   _c17f3_Картина2.png     

Продължителност: 2 семестъра

Форма на провеждане: модулна, съботно-неделна присъствено в ИСК/онлайн платформата Тиймс

Цена на курса: 1690 лв.


Анотация

Целта на специализацията е запознаването с определени съвременни проблеми на психологическото познание, с основните теоретични и методологични въпроси на психологическата наука. Специализантите ще придобият умения и компетенции да боравят с основния психологически понятиен апарат и да разбират процесите на развитие и формиране на личността. В етапа на преходното обществено развитие обучението и образованието търпят качествено нови промени. Тенденциите на перманентното образование, развитието на масмедиите в самостоятелни комуникативни дидактически инстанции, новите аспекти в психологическото знание водят към радикални промени в областта на психологията.


Учебен план 

Първи семестър:

1. Обща психология

2. Възрастова психология

3. Психология на личността

4. Психология на дейността

5. Психодиагностика    

 Втори семестър:

1. Психология на организационното поведение

2. Психология на конфликтите

3. Професионална култура и

общуване

4. Психология на управлението и лидерството

5. Тренинг за професионални

умения

Документи: След успешно приключване на обучението на всеки курсист ще бъде издадено Свидетелство за професионална квалификация "Психология" от Института за следдипломна квалификация.

Локация: Обучениeто се провежда присъствено в сградата на ИСК, като има възможност и за дистанционно участие чрез онлайн платформата Тиймс.


За допълнителна информация и записване: Полина Никифорова - ИСК при УНСС, каб.105, тел. 02/862 77 13; моб.тел. 0888 000 237, е-mail: [email protected]

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

ЗАЯВЛЕНИЕ

- ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР /прикачен файл/


Банкова сметка на ИСК в лева:

УниКредит Булбанк     

BIC на банката - UNCRBGSF 

IBAN BG23UNCR76303100117207

Получател: ИНСТИТУТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ УНСС

Основание: Обучение по "Психология"


Прикачени файлове:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР 2022.docx - 27 KB