Институт за следдипломна квалификация

55 години опит в продължаващото обучение


Обновено: четвъртък, 21 декември 2023 14:38

Национално и европейско медицинско право

 

   _c17f3_Картина2.png     

Продължителност: 2 семестъра

Форма на провеждане: модулна, съботно-неделна присъствено в ИСК/онлайн платформата Тиймс

Цена на курса: 1690 лв.

Анотация

Курсът е предназначен за служители в административните органи, медицински и немедицински специалисти и за всички лица, които желаят да придобият знания в областта на националното и европейското медицинско право. Обучението предоставя комплексни знания за националното медицинско право и това в ЕС. Разглеждат се основните термини и понятия, както и практически казуси. Включена е актуална съдебна практика на националните съдилища, на Съда на ЕС и на ЕСПЧ в Страсбург. Преподаването е на достъпен език и включва най-често срещаните правни термини в документацията и правоотношенията в сферата на здравеопазването.

Учебен план 

Първи семестър:

1. Нормативна уредба и органи в областта на общественото здравеопазване

2. Система на устройство на лечебните заведения и фармацевтичния сектор

3. Управление на лечебните заведения - търговски дружества и други форми

4. Договори за финансиране с НЗОК и доброволни фондове

5. Електронни досиета и електронна фармацевтика    

Втори семестър:

1. Правни специфики при лечение - съгласие, принудителни мерки и др.

2. Права и задължения на медицинските специалисти и фармацевтичните кадри

3. Права и задължения на пациента и свързаните трети лица

4. Специални методи на лечение. Клинични изпитвания

5. Юридическа отговорност в здравеопазването


Документи: След успешно приключване на обучението на всеки курсист ще бъде издадено Свидетелство за професионална квалификация "Национално и европейско медицинско право" от Института за следдипломна квалификация.

Локация: Обучениeто се провежда присъствено в сградата на ИСК, като има възможност и за дистанционно участие чрез онлайн платформата Тиймс.


За допълнителна информация и записване: Елена Маркова, тел: 0884 33 88 13, е-mail: e.markova@ips.bg

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

ЗАЯВЛЕНИЕ

- ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР /прикачен файл/


Банкова сметка на ИСК в лева:

УниКредит Булбанк     

BIC на банката - UNCRBGSF 

IBAN BG23UNCR76303100117207

Получател: ИНСТИТУТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ УНСС

Основание: Обучение по "Национално и европейско медицинско право"


Прикачени файлове:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР 2022.docx - 27 KB