Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение


Обновено: понеделник, 12 септември 2022 11:10

Потребителско право

_e3539_Картина44.png 

   _c17f3_Картина2.png     

Продължителност: 2 семестъра

Форма на провеждане: модулна, съботно-неделна присъствено в ИСК/онлайн платформата Тиймс

Цена на курса: 1690 лв.

Анотация

Програмата е предназначена за юристи и други специалисти, които имат интереси в областта на защитата на правата на потребителите. Подходяща е за всеки, който желае да придобие задълбочени знания относно правилата, които осигуряват защита на правата на потребителите на европейско и на национално ниво, включително в електронна среда. Отделя се специално внимание на особеностите на потребителските договори. Разглеждат се правните средства и механизмите за извънсъдебна и съдебна защита на потребителите и решаването на потребителски спорове. Обучението се провежда чрез присъствени и онлайн лекции и задачи за самостоятелна подготовка.


Учебен план 

Първи семестър:

1. Европейско потребителско право. Българско потребителско право. Потребителското право в електронна среда.

2. Субекти на потребителското право. Основни права на потребителите. Потребителски правни отношения. Законови задължения на производителите и другите търговци при продажбата на стоки

и предоставянето на услуги на потребители.

3. Нелоялни търговски практики. Държавата и политиката за защита на потребителите.

Сдружения на потребителите.

4. Потребителски договори.

5. Потребителска продажба. Законна гаранция за съответствие с договора и права на потребителите по законовата отговорност за несъответствие.


      

  

Втори семестър:

1. Потребителска продажба, сключена извън търговския обект и сключена от разстояние. Право на отказ от договора. Електронна търговия.

2. Договори за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги. Преносимост на услугите за онлайн съдържание.

3. Договори за разпределено във времето право на ползване на собственост. Договори за туристически пакети и свързани туристически услуги.

4.Обективна (безвиновна) извъндоговорна отговорност за вреди от дефектна стока.

5. Потребителски спорове. Органи за алтернативно решаване на потребителски спорове. Индивидуална и колективна съдебна защита на потребителите.


Документи: След успешно приключване на обучението на всеки курсист ще бъде издадено Свидетелство за професионална квалификация "Потребителско право" от Института за следдипломна квалификация.

Локация: Обучениeто се провежда присъствено в сградата на ИСК, като има възможност и за дистанционно участие чрез онлайн платформата Тиймс.


За допълнителна информация и записване: Вангелия Вангелова, тел: 0882 668 940, 0894 272 111, е-mail: [email protected]

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

ЗАЯВЛЕНИЕ

- ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР /прикачен файл/


Банкова сметка на ИСК в лева:

УниКредит Булбанк     

BIC на банката - UNCRBGSF 

IBAN BG23UNCR76303100117207

Получател: ИНСТИТУТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ УНСС

Основание: Обучение по "Потребителско право"


Прикачени файлове:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР 2022.docx - 27 KB