Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение


Обновено: сряда, 22 ноември 2023 12:35

Право

_33e81_pravo.png 

   _c17f3_Картина2.png     

Продължителност: 2 семестъра

Форма на провеждане: модулна, съботно-неделна присъствено в ИСК/онлайн платформата Тиймс

Цена на курса: 1690 лв.

Анотация

Курсът предоставя основни знания за правната система и за механизмите на правното регулиране на обществените отношения у нас и в ЕС. Изучават се фундаменталните правни отрасли на българското право и основите на правната система на ЕС. Изгражда се разбиране и се развиват умения за боравене с правните понятия, за използване на източниците на правото и се формира правна култура, необходима за упражняване на широк кръг дейности. Курсът е подходящ за специалисти с висше образование, които желаят да придобият комплексна и задълбочена подготовка в областта на правото.


Учебен план 

Първи семестър:

1. Въведение в правото

2. Конституционно право

3. Административно право

4. Данъчно право

5. Гражданско право (обща част)

    

 Втори семестър:

1. Гражданско право (специална част)

2. Трудово и осигурително право

3. Търговско право

4. Право на Европейския съюз

5. Наказателно право


Документи: След успешно приключване на обучението на всеки курсист ще бъде издадено Свидетелство за професионална квалификация "Право" от Института за следдипломна квалификация.

Локация: Обучениeто се провежда присъствено в сградата на ИСК, като има възможност и за дистанционно участие чрез онлайн платформата Тиймс.


За допълнителна информация и записване: Елена Маркова тел: 0884 338 813, е-mail: e.markova@ips.bg


ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

ЗАЯВЛЕНИЕ

- ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР /прикачен файл/


Банкова сметка на ИСК в лева:

УниКредит Булбанк     

BIC на банката - UNCRBGSF 

IBAN BG23UNCR76303100117207

Получател: ИНСТИТУТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ УНСС

Основание: Обучение по "Право"

 

Прикачени файлове:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР 2022.docx - 27 KB