Институт за следдипломна квалификация

55 години опит в продължаващото обучение


Обновено: вторник, 16 април 2024 14:48

Право и цифрови технологии

                                        Продължителност: 2 семестъра

Форма на провеждане: модулна, съботно-неделна, веднъж месечно

присъствено в ИСК/онлайн платформата Тиймс

Място на провеждане: присъствено в ИСК и онлайн платформата MS Teams

Цена на курса: 1690 лв.

Отстъпка за ранно записване: 

*10% за записване и плащане на таксата до 15.06.2024г. 

*20% за повече от 2 курсисти от една и съща организация при записване и плащане на таксата до 15.06.2024г.

Дипломиране: получаване на Свидетелство за професионална квалификация "Право и цифрови технологии"  


Анотация

  • Курсът предоставя комплексни и интердисциплинарни знания относно цифровизацията в обществените отношения.
  • Включват се правните и техническите аспекти на цифровизацията и с това се създава комплексна представа, която е необходима на широк кръг специалисти, чиято професионална дейност изисква добро познаване на правното регулиране на цифровите технологии.
  • Първата следдипломна квалификация по право и цифрови технологии, която се организира в сътрудничество между ИСК при УНСС и Европейски център по законодателство.


Учебен план 

Първи семестър:

1. Правно регулиране във виртуална среда. Електронен документ. Електронна идентификация и електронни удостоверителни услуги

2. Основи на уредбата на електронната търговия и свързаното потребителско право

3. Цифрови услуги, цифрови пазари и бизнес в дигитална среда

4. Интелектуална собственост в дигитална среда. Интелектуална собственост и основни права в интернет

5. Електронните медии в електронна среда

    

 Втори семестър:

1. Изкуствен интелект. Правно – етични аспекти. Възможности и предизвикателства пред правното регулиране

2. Защита на личните данни в цифрова среда

3. Киберсигурност /компютърна и мрежова сигурност/

4. Престъпления в Интернет

5. Електронно управление. Електронно правосъдие


Отбелязаният модул е обособен и в отделно краткосрочно обучение (*КО), в което бихте могли да се включите и да се фокусирате върху конкретната тематика.

             

Подробна информация за прием   

   
     

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

    

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


Банкова сметка на ИСК в лева:

УниКредит Булбанк     

BIC на банката - UNCRBGSF 

IBAN BG23UNCR76303100117207

Получател: ИНСТИТУТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ УНСС

Основание: Обучение по "Право и цифрови технологии"

Право и цифрови технологии 2023