Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение


Обновено: четвъртък, 21 юли 2022 15:01

Право и цифрови технологии

  _05f18_цифрови технологии.png _c17f3_Картина2.png     

Продължителност: 2 семестъра

Форма на провеждане: модулна, съботно-неделна присъствено в ИСК/онлайн платформата Тиймс

Цена на курса: 1690 лв.

Анотация

Курсът предоставя комплексни и интердисциплинарни знания относно цифровизацията в обществените отношения. Включват се правните и техническите аспекти на цифровизацията и с това се създава комплексна представа, която е необходима за дейността на широк кръг специалисти. Обучението е подходящо за юристи, за експерти и за ръководни специалисти, чиято професионална дейност изисква добро познаване на правното регулиране на отношенията при използването на цифровите технологии.


Учебен план 

Първи семестър:

1. Правно регулиране във виртуална среда. Основни правни институти

2. Електронно управление. Електронно правосъдие

3. Електронни административни услуги (*КО)

4. Правно регулиране на електронната търговия (*КО)

5. Интелектуална собственост в дигитална среда (*КО)

    

 Втори семестър:

1. Електронните медии в цифрова среда

2. Киберсигурност (компютърна и мрежова сигурност) (*КО)

3. Защита на личните данни в цифрова среда (*КО)

4. Изкуствен интелект (Правноетични аспекти) (*КО)

5. Престъпления в интернет

Отбелязаният модул е обособен и в отделно краткосрочно обучение (*КО), в което бихте могли да се включите и да се фокусирате върху конкретната тематика.


Документи: След успешно приключване на обучението на всеки курсист ще бъде издадено Свидетелство за професионална квалификация "Право и цифрови технологии" от Института за следдипломна квалификация.

Локация: Обучениeто се провежда присъствено в сградата на ИСК, като има възможност и за дистанционно участие чрез онлайн платформата Тиймс.


За допълнителна информация и записване: Вангелия Вангелова, тел: 0882 668 940, 0894 272 111, е-mail: [email protected]


ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

ЗАЯВЛЕНИЕ

- ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР /прикачен файл/


Банкова сметка на ИСК в лева:

УниКредит Булбанк     

BIC на банката - UNCRBGSF 

IBAN BG23UNCR76303100117207

Получател: ИНСТИТУТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ УНСС

Основание: Обучение по "Право и цифрови технологии"


Прикачени файлове:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР 2022.docx - 27 KB