Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение


Обновено: петък, 08 септември 2023 11:01

Право на интелектуалната собственост

 

        

Продължителност: 2 семестъра

Форма на провеждане: модулна, съботно-неделна присъствено в ИСК/онлайн платформата Тиймс

Цена на курса:1690 лв.

Анотация

Курсът е предназначен за юристи и други специалисти, които желаят да придобият или да задълбочат знанията си в областта на правото на интелектуалната собственост. Обучението обхваща общите въпроси на правната закрила на интелектуалната собственост, закрилата на авторските права, патентното право, закрилата на марките и на промишления дизайн. Разглеждат се и въпросите на закрилата на интелектуалната собственост в ЕС.


Учебен план 

Първи семестър:

1. Въведение в правото на интелектуалната собственост

2. Авторско право

3. Правна закрила на сродните на авторското право права. Колективно управление на авторски права

4. Патентно право

5. Право на означенията - фирми, марки, географски означения (I-ва част)

    

 Втори семестър:

1. Право на означенията - фирми, марки, географски означения (II-ра част)

2. Правна закрила на промишления дизайн

3. Защита на търговската тайна

4. Престъпления против интелектуалната собственост

5. Правна закрила на интелектуалната собственост в ЕС


Документи: След успешно приключване на обучението на всеки курсист ще бъде издадено Свидетелтво за професионална квалификация "Право на интелектуалната собственост" от Института за следдипломна квалификация.

Локация: Обучениeто се провежда присъствено в сградата на ИСК, като има възможност и за дистанционно участие чрез онлайн платформата Тиймс.


За допълнителна информация и записване: Вангелия Вангелова, тел: 0882 668 940, 0894 272 111, е-mail: [email protected]


ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

ЗАЯВЛЕНИЕ

- ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР /прикачен файл/


Банкова сметка на ИСК в лева:

УниКредит Булбанк     

BIC на банката - UNCRBGSF 

IBAN BG23UNCR76303100117207

Получател: ИНСТИТУТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ УНСС

Основание: Обучение по "Право на интелектуалната собственост"


Прикачени файлове:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР 2022.docx - 27 KB