Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение


Обновено: петък, 01 декември 2023 12:50

Правно регулиране на отношенията в строителството и архитектурата

  _bcd2e_arhitektura.png _c17f3_Картина2.png     

Продължителност: 2 семестъра

Форма на провеждане: модулна, съботно-неделна присъствено в ИСК/онлайн платформата Тиймс

Цена на курса:1690 лв.

Анотация

Курсът предоставя фундаментални знания за правното регулиране на дейностите в областта на архитектурата и строителството. Обучението цели изграждането на комплексна и цялостна представа за правната рамка на отношенията в строителството и архитектурата и е с изразена практическа насоченост. Подходящ е за архитекти, строителни предприемачи и други специалисти от посочените области.


Учебен план 

Първи семестър:

1. Основи на гражданското право

2. Административно право и

административен процес

3. Кадастър и имотен регистър

4. Устройство на територията

5. Проверка на правния статут на имотите (*КО)

    

 Втори семестър:

1. Строително право

2. Договори в строителството (*КО)

3. Авторско право в архитектурата (*КО)

4. Правна уредба на обществените поръчки в строителството и архитектурата

5. Административен контрол в областта на устройството на територията и на строителството

Отбелязаният модул е обособен и в отделно краткосрочно обучение (*КО), в което бихте могли да се включите и да се фокусирате върху конкретната тематика.


Документи: След успешно приключване на обучението на всеки курсист ще бъде издадено Свидетелство за професионална квалификация "Правно регулиране на отношенията в строителството и архитектурата" от Института за следдипломна квалификация.

Локация: Обучениeто се провежда присъствено в сградата на ИСК, като има възможност и за дистанционно участие чрез онлайн платформата Тиймс.

За допълнителна информация и записване: Елена Маркова, тел: 0884 338 813,  е-mail: e.markova@ips.bg

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

ЗАЯВЛЕНИЕ

- ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР /прикачен файл/

Банкова сметка на ИСК в лева:

УниКредит Булбанк     

BIC на банката - UNCRBGSF 

IBAN BG23UNCR76303100117207

Получател: ИНСТИТУТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ УНСС

Основание: Обучение по "Правно регулиране на отношенията в строителството и архитектурата"

 

Прикачени файлове:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР 2022.docx - 27 KB