Институт за следдипломна квалификация

55 години опит в продължаващото обучение


Обновено: четвъртък, 26 октомври 2023 14:47

Здравен мениджмънт

   _c17f3_Картина2.png     

Продължителност: 2 семестъра

Форма на провеждане: модулна, съботно-неделна, присъствено в ИСК/онлайн платформата Тиймс

Цена на курса: 1690 лв.

Анотация

Курсът е предназначен за придобиване на правоспособност за управители на здравно заведение. Обучението включва въпросите на здравната политика, управлението на здравеопазването и различни аспекти на управлението на дейностите в областта на здравеопазването.


Учебен план Първи семестър:

1. Здравна политика

2. Икономика на здравеопазването

3. Правно регулиране на

здравеопазването

4. Здравно осигуряване и управление на здравно-осигурителните фондове

5. Статистически методи за анализ в медицината                             


   

Втори семестър:

1. Управление на здравните организации

2. Финанси на здравната организация

3. Здравен маркетинг

4. Управление на персонала в здравната организация

5. Бизнес планиране

Документи: След успешно приключване на обучението на всеки курсист ще бъде издадено Свидетелтво за професионална квалификация "Здравен мениджмънт" от Института за следдипломна квалификация.

Локация: Обучениeто се провежда присъствено в сградата на ИСК, като има възможност и за дистанционно участие чрез онлайн платформата Тиймс.


За допълнителна информация и записване: Полина Никифорова, тел: 0888000237, е-mail: [email protected]


ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

ЗАЯВЛЕНИЕ

- ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР /прикачен файл/


Банкова сметка на ИСК в лева:

УниКредит Булбанк     

BIC на банката - UNCRBGSF 

IBAN BG23UNCR76303100117207

Получател: ИНСТИТУТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ УНСС

Основание: Обучение Здравен мениджмънт


Прикачени файлове:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР 2022.docx - 27 KB