Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение


Обновено: вторник, 05 септември 2023 16:58

Учител /икономика/

 

        

Продължителност: 2 семестъра

Форма на провеждане: модулна, съботно-неделна присъствено в ИСК

Цена на курса:1690 лв.


Анотация

Курсът е предназначен за придобиване на педагогическа правоспособност от кандидати със завършено висше образование в областта на социалните, стопанските и правните науки. Курсистите ще усвоят основни знания по:

  • теория на възпитанието и дидактиката;

  • обща възрастова и педагогическа психология;

  • използване на аудио-визуалните и информационните технологии в обучението;

  • методика на преподаване на съответния учебен предмет и неговото учебно съдържание;

  • работата с деца със специални образователни потребности.


Учебен план 

Първи семестър:

1. Педагогика

2. Методика на обучението

3. Компетентностен подход и иновации в образованието

4. Педагогическа култура и общуване

(избираем)

5. Възрастова психология (избираем)

6. Педагогическа етика (избираем)

7. Лидерство в образователната система (избираем)


   

Втори семестър:

1. Психология

2. Приобщаващо образование

3. ИКТ в обучението и работа в дигитална среда

4. Образователен мениджмънт

(избираем)

5. Педевтология (избираем)

6. Доцимология

7. Организационно поведение                          

8. Превенция на конфликтите в образователната система

Документи: След успешно приключване на обучението на всеки курсист ще бъде издадено Свидетелство за професионална квалификация "Учител" от Института за следдипломна квалификация.

Локация: Обучениeто се провежда присъствено в сградата на ИСК, като има възможност и за дистанционно участие чрез онлайн платформата Тиймс.


За допълнителна информация и записване: Полина Никифорова, тел: 0888000237, е-mail: [email protected]


ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

ЗАЯВЛЕНИЕ

- ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР /прикачен файл/


Банкова сметка на ИСК в лева:

УниКредит Булбанк     

BIC на банката - UNCRBGSF 

IBAN BG23UNCR76303100117207

Получател: ИНСТИТУТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ УНСС

Основание: Обучение за придобиване на правоспособност "Учител"


Прикачени файлове:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР 2022.docx - 27 KB