Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение


Обновено: събота, 27 май 2023 16:23

Банкова сметка на ИСК в лева

УниКредит Булбанк     

BIC на банката - UNCRBGSF 

IBAN BG23UNCR76303100117207

Получател: ИНСТИТУТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ УНСС

Основание: посочва се конкретното обучение