Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение


Обновено: сряда, 08 март 2023 14:48

Сертифициращо обучение за медиатори

_0eb45_mediator.png 

   _c17f3_Картина2.png      

Продължителност: 60 учебни часа

Форма на провеждане: присъствено/ онлайн чрез ZOOM

Цена на курса: 600 лв.

Отстъпки: 480 лв. за студенти при записване и внасяне до 01.05.2023г.

540лв. за повече от един представител на организация при записване и внасяне до 01.05.2023г.

Дати на провеждане: 

20-21 май 2023 г. (ниво 1) 

17-18 юни 2023 г. (ниво 2)      

1-2 юли 2023 г. (ниво 3/практикум)

Анотация

Курсът е предназначен за придобиване на правоспособност за извършване на дейност като медиатор и отговаря на изискванията за сертифициращо обучение за медиатори съгласно Наредба №2 за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори. Обучението се провежда от преподаватели с богат практически опит в областта на медиацията. На участниците се предоставят учебни материали. Обучението включва провеждането на практически занятия.

Обучителната програма е одобрена от Министерството на правосъдието и включва 60 уч.ч., от които 30 уч.ч теория и 30 уч.ч практически занимания. Успешното преминаване на обучението дава възможност за вписване в Единния регистър на медиаторите.


Учебен план 

1. Понятие за конфликт

2. Правни способи за разрешаване на спора

3. Понятие за медиация

4. Медиаторски техники

5. Принципи на медиацията

6. Понятие за спогодба

7. Процедура по медиация          

8. Комуникация и комуникативни умения                                                          

   

9. Роля и функции на медиатора

10. Участници в процедурата по медиация

11. Сравнително-правен преглед на законодателството и практиката по приложение на медиацията

12. Специфика на процедурата по медиация при отделните видове спорове

13. Особености на онлайн медиацията

14. Практикум

Документи: След успешно приключване на обучението на всеки курсист ще бъде издадено Удостоверение за преминат сертификационен курс за медиатор от Института за следдипломна квалификация. Документът служи за вписване в Единния регистър на медиаторите към Министъра на правосъдието.

Локация: Обучениeто се провежда присъствено в сградата на ИСК и онлайн през ZOOM.


За допълнителна информация и записване: Вангелия Вангелова, тел: 0882 668 940, е-mail: [email protected]


ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

ЗАЯВЛЕНИЕ


Банкова сметка на ИСК в лева:

УниКредит Булбанк     

BIC на банката - UNCRBGSF 

IBAN BG23UNCR76303100117207

Получател: ИНСТИТУТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ УНСС

Основание: Сертифициращо обучение за медиатор


Прикачени файлове:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ПРАВИЛА ЗА СЕРТИФИЦИРАЩО ОБУЧЕНИЕ ПО МЕДИАЦИЯ.docx - 16 KB

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ПРОГРАМА ПО МЕДИАЦИЯ.docx - 22 KB