Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение


Обновено: четвъртък, 21 юли 2022 16:00

Митническо право и митнически контрол

_e6208_Картина55.png 

   _c17f3_Картина2.png     

Продължителност: 2 семестъра

Форма на провеждане: модулна, съботно-неделна присъствено в ИСК/онлайн платформата Тиймс

Цена на курса: 1690 лв.

Анотация

Курсът е насочен към изграждане на комплексни, системни правни знания относно правното регулиране на митническата дейност и митническия контрол.

Дисциплините от вътрешното право са насочени към предоставяне на необходимите знания в областта на публичноправното регулиране на отношенията и в частност на административното право и административния процес, като основа на правното регулиране на дейността на митниците.

Специалните дисциплини включват както публичноправни дисциплини като финансовото право, така и частноправни дисциплини, които уреждат отношения със специфично значение при упражняването на митническия контрол, като правото на интелектуалната собственост. Дисциплините от правото на ЕС са насочени към предоставяне на знания относно институционалното устройство, принципите и източниците на правната система на Съюза, правното регулиране на вътрешния пазар и в частност на свободното движение на стоки, митническото право на Съюза, и правните средства за предотвратяван на измами със средства от европейските фондове.

Учебен план 

Първи семестър:

1. Административно право и административен процес

2. Финансово право

3. Митническо право на Република България

4. Митнически престъпления

5. Право на интелектуалната собственост

    

Втори семестър:

1. Международно търговско право и право на международния транспорт

2. Институционално право на ЕС

3. Право на вътрешния пазар на ЕС

4. Митническо право на ЕС

5. Предотвратяване на измами със средства от фондовете на ЕС


Документи: След успешно приключване на обучението на всеки курсист ще бъде издадено Свидетелство за професионална квалификация "Митническо право и митнически контрол" от Института за следдипломна квалификация.

Локация: Обучениeто се провежда присъствено в сградата на ИСК, като има възможност и за дистанционно участие чрез онлайн платформата Тиймс.

За допълнителна информация и записване: Полина Никифорова, тел: 0888000237, е-mail: [email protected]

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

ЗАЯВЛЕНИЕ

- ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР /прикачен файл/


Банкова сметка на ИСК в лева:

УниКредит Булбанк     

BIC на банката - UNCRBGSF 

IBAN BG23UNCR76303100117207

Получател: ИНСТИТУТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ УНСС

Основание: Обучение по "Митническо право и митнически контрол"


Прикачени файлове:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР 2022.docx - 27 KB