Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение


Обновено: понеделник, 23 януари 2023 12:10

Правно регулиране, нормотворчество и регулаторна политика

_9649e_правно регулиране.png _c17f3_Картина2.png     

Продължителност: 2 семестъра

Форма на провеждане: модулна, съботно-неделна присъствено в ИСК/онлайн платформата Тиймс

Цена на курса:1690 лв.

Анотация

Програмата е предназначена за настоящи и бъдещи политици, управленци, народни представители, представители на държавна и местна администрация, неправителствени организации и други. Тя е насочена и към широк кръг от професионалисти: юристи, икономисти, социолози, политолози, журналисти и други специалисти, които имат интерес в сфери като законодателен процес, качество на законодателството, оценка на въздействието на регулирането, обществени консултации в нормотворческия процес, практическо нормотворчество и право на Европейския съюз.

Учебният план е съобразен с последните тенденции в развитието на програмата за по-добро регулиране на Европейския съюз и на регулаторната политика на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Учебен план 

Първи семестър:

1. Понятие за правно регулиране. Регулаторна реформа в България

2. Правно регулиране в Европейски съюз

3. Оценка на въздействието на регулирането

4. Съвременни методи за оценка на въздействието

5. Обществени консултации в нормотворческия процес.


    

 Втори семестър:

1. Принципи и правила в нормотворчеството

2. Алтернативи на правното регулиране. Поведенчески методи

3. Прилагане на инструментите за качествено регулиране на практика

4. Регулаторна политика: ОИСР и България

5. Управление, мониторинг и оценяване на регулаторни политики

Документи: След успешно приключване на обучението на всеки курсист ще бъде издадено Свидетелство за професионална квалификация "Правно регулиране, нормотворчество и регулаторна политика" от Института за следдипломна квалификация.

Локация: Обучениeто се провежда присъствено в сградата на ИСК, като има възможност и за дистанционно участие чрез онлайн платформата Тиймс.

За допълнителна информация и записване: Вангелия Вангелова, тел: 0882 668 940, 0894 272 111, е-mail: [email protected]

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

ЗАЯВЛЕНИЕ

- ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР /прикачен файл/

Банкова сметка на ИСК в лева:

УниКредит Булбанк     

BIC на банката - UNCRBGSF 

IBAN BG23UNCR76303100117207

Получател: ИНСТИТУТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ УНСС

Основание: Обучение по "Правно регулиране, нормотворчество и регулаторна политика"

Прикачени файлове:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Личен формуляр.docx - 24 KB