Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение


Обновено: вторник, 30 януари 2024 17:13

Устойчивост и бизнес

 

   _c17f3_Картина2.png     

Продължителност: 2 семестъра

Форма на провеждане: модулна, съботно-неделна присъствено в ИСК/онлайн платформата Тиймс

Такса: 1690 лв.

Анотация

Курсът е практико-приложен. Преподаването е ориентирането към формиране на интердисциплинарни знания за потребностите на бизнеса и държавната администрация.

В рамките на два семестъра се изучават основни дисциплини, третиращи макроаспектите на устойчивостта с акцент на придобиване на знания относно климат, климатични промени и адаптиране и макро политики в тази област. Изучават се въпроси на климатично ориентираните или устойчиви финанси.Практическите аспекти на управление на проекти, на управление на фирмите в съответствие с прехода към неутрална икономика вкл. изработване на стратегии се изучаватчрез казуси и примери от добрата практика.

Курсът включва обучение по въпроси на ориентирания към устойчивото развитие бизнес и овладяване на съвременните стандарти за корпоративна устойчивост: стандарти за отчитане на парниковите емисии; стандарти за разкриване на информация за корпоративна устойчивост и др.

Курсът се базира на активни форми на обучение вкл. разработване на проекти от страна на участниците. Обучението приключва с разработване и защита на дипломен проект.

Учебен план 

Първи семестър:

1. Устойчивост/устойчиво развитие и бизнес

2. Климат и политики /избягване на климатичните промени и адаптация

3. Право и устойчиво развитие

4. Устойчиви финанси

5. Устойчиво развитие и дигитализация

      

  

Втори семестър:

1. Бизнес стратегии за устойчивост и зелен преход

2. Стандарти и устойчивост: показатели за оценка на парниковите емисии

3. Разкриване на информация за корпоративна устойчивост/ Таксономия; стандарти EFRS/EFRAG;IFRS/ISSB

4. Социални аспекти на устойчивостта: Насоки на ООН за правата на бизнеса и човешките права; Финансови инструменти за преодоляване на социалното неравенство в условията на декарбонизацията на икономиката

5. Устойчивост/устойчиво развитие: добри фирмени практики

Документи: След успешно приключване на обучението на всеки курсист ще бъде издадено Свидетелство за професионална квалификация "Устойчивост и бизнес " от Института за следдипломна квалификация.

Локация: Обучениeто се провежда присъствено в сградата на ИСК, като има възможност и за дистанционно участие чрез онлайн платформата Тиймс.

За допълнителна информация и записване: Вангелия Вангелова, тел: 0882 668 940, е-mail: [email protected]

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

ЗАЯВЛЕНИЕ

След подаване на заявлението е необходимо да попълните бланка - ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР, представите оригинал и копие на диплома за висше образование. Към личния формуляр прилагате 2 броя снимки паспортен формат, които са необходими при издаване на свидетелството за следдипломна квалификация.

Банкова сметка на ИСК в лева:

УниКредит Булбанк     

BIC на банката - UNCRBGSF 

IBAN BG23UNCR76303100117207

Получател: ИНСТИТУТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ УНСС

Основание: Обучение по "Устойчивост и бизнес"