Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение


Обновено: четвъртък, 21 март 2024 11:09

Приложно предприемачество


 

        

Продължителност: 2 семестъра

Форма на провеждане: модулна, съботно-неделна присъствено в ИСК

Такса: 1690 лв.

Начало: 5.10.2024г. 

Анотация

Програмата е предназначена за ускорено усвояване и развитие на практически, предприемачески и управленски умения. Подходяща е за:

  • стартиращи предприемачи, желаещи да развият или реализират собствен бизнес;
  • мениджъри на високи административни и корпоративни позиции, които искат да надградят своите бизнес и управленски умения;
  • тези, които искат да ускорят растежа на вече създадени собствени предприятия.

Практическото обучение е базирано върху актуалните тенденции за намиране на най-прекия път от идеята до печалбата. Следдипломната квалификация дава възможност на участниците да придобият както акадаменични знания, така и практически умения. Лектори са университетски преподаватели и утвердени предприемачи. Участниците ще имат възможност да създадат активна мрежа от контакти и бизнес партньорства за бъдещо сътрудничество.  Успешното приключване на обучението се осъществява чрез изготвяне и представяне на дипломна работа, базирана върху практическа тема. 

Обучението се организара съвместно със съвет „Предприемачество и стартъп“ към БТПП, Фондация “ЗА добрите примери в бизнеса” и Менторите БГ. 

След успешно приключване на обучението на всеки курсист ще бъде издадено Свидетелство за професионална квалификация "Приложно предприемачество" от Института за следдипломна квалификация.

Учебен план 

Първи семестър:

1. Увод в предприемачеството и предприемаческия процес

2. Бизнес модели и предприемачески стратегии

3. Професионално управление и предприемаческо лидерство

4. Създаване на нов бизнес/ Управление на МСП/ Растеж на МСП

5. Маркетинг за стартиращ бизнес/ Маркетингов мениджмънт в МСП/ Стратегии за растеж на МСП

      

  

Втори семестър:

1. Бизнес планиране за стартиращ бизнес/ Управление на човешките ресурси в МСП/ Управление на растежа

2. Ресурсно осигуряване на стартиращ бизнес/ Управление на операциите в МСП/ Управленско развитие в растящ бизнес

3. Финансиране на предприемаческата дейност

4. Дигитализация на предприемаческата дейност

5. Правни аспекти на предприемаческата дейност и защита на интелектуалната собственост

Документи: След успешно приключване на обучението на всеки курсист ще бъде издадено Свидетелство за професионална квалификация "Приложно предприемачество" от Института за следдипломна квалификация.

Локация: Обучениeто се провежда присъствено в сградата на ИСК


За допълнителна информация и записване: Вангелия Вангелова, тел: 0882 668 940, е-mail: [email protected]


ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

ЗАЯВЛЕНИЕ

След подаване на заявлението е необходимо да попълните бланка - ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР, представите оригинал и копие на диплома за висше образование. Към личния формуляр прилагате 2 броя снимки паспортен формат, които са необходими при издаване на свидетелството за следдипломна квалификация.

Банкова сметка на ИСК в лева:

УниКредит Булбанк     

BIC на банката - UNCRBGSF 

IBAN BG23UNCR76303100117207

Получател: ИНСТИТУТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ УНСС

Основание: Обучение по "Приложно предприемачество"