Институт за следдипломна квалификация

55 години опит в продължаващото обучение


Обновено: четвъртък, 30 май 2024 12:20

Управление на човешките ресурси

 

        

Продължителност: 2 семестъра

Форма на провеждане: модулна, съботно-неделна присъствено в ИСК

Такса: 1690 лв.

Начало: месец октомври 2024г. 

Анотация

В рамките на курса на обучение се предоставят знания и умения по основните функции на управлението на човешките ресурси в организациите като се отделя специално внимание на: анализа и проектирането на длъжностите, планиране на човешките ресурси, подбор на персонала, обучение и развитие на персонала, заплащане и социално осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, регулиране на трудовите отношения. Разглеждат се аспектите на организационната инфраструктура на дейностите по управление на човешките ресурси и тяхната ефективност.

След успешно приключване на обучението на всеки курсист ще бъде издадено Свидетелство за професионална квалификация "Управление на човешките ресурси" от Института за следдипломна квалификация.

Учебен план 

Първи семестър:

1. Икономика на труда

2. Осигурителни системи

3. Пазар на труда

4. Управление на човешките ресурси

5. Организационно поведение и организационна култура

      

  

Втори семестър:

1. Стратегическо управление на човешките ресурси

2. Оптимизиране на длъжностите и подбор на персонала

3. Обучение и развитие на човешките ресурси

4. Индустриални отношения

5. Управление на възнагражденията

6. Информационна система за управление на човешките ресурси


Документи: След успешно приключване на обучението на всеки курсист ще бъде издадено Свидетелство за професионална квалификация "Управление на човешките ресурси" от Института за следдипломна квалификация.

Локация: Обучениeто се провежда присъствено в сградата на ИСК и онлайн чрез MS Teams

За допълнителна информация и записване: 

Полина Никифорова - ИСК при УНСС, каб.105, тел. 02/862 77 13; моб.тел. 0888 000 237, е-mail: [email protected]

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

ЗАЯВЛЕНИЕ

След подаване на заявлението е необходимо да попълните бланка - ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР, представите оригинал и копие на диплома за висше образование. Към личния формуляр прилагате 2 броя снимки паспортен формат, които са необходими при издаване на свидетелството за следдипломна квалификация.

Банкова сметка на ИСК в лева:

УниКредит Булбанк     

BIC на банката - UNCRBGSF 

IBAN BG23UNCR76303100117207

Получател: ИНСТИТУТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ УНСС

Основание: Обучение по "Управление на човешките ресурси"