Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение

Институт за следдипломна квалификация

Връчване на дипломи

четвъртък, 05 април 2012 15:57

Връчване на дипломите на първият випуск, завършил "Управление на ВиК сектора" - 24.09.2008 г., Голяма конферентна зала, УНСС