Институт за следдипломна квалификация

55 години опит в продължаващото обучение


Институтът за следдипломна квалификация при УНСС Ви приветства с добре дошли!

                        ПРИЕМ 2024/2025 УЧЕБНА ГОДИНА                  
След 55 успешни години на сцената на организираното следдипломно обучение ИСК с увереност отправя поглед в бъдещето. С актуалните си и иновативни обучителни програми екипът на ИСК подава ръка на бъдещите си възпитаници по пътя на задълбочаване на знанията, придобити по време на бакалавърски, магистърски и докторски програми.


ИСК предлага следдипломни квалификации в областта на:

Следдипломни квалификации за придобиване на правоспособност:

ИСК организира и краткосрочни обучения с продължителност от 10 до 60 учебни часа.

Целта на продължаващото обучение в ИСК е предоставяне на знания на високо академично ниво с изразена практическата насоченост. Чрез гъвкаво обучение, организирано на модулен принцип и засилено използване на електронни ресурси, ИСК предлага на своите обучаеми свободата и възможността да навлязат плавно в материята и да осмислят наученото, решавайки реални казуси от практиката. ИСК привлича като преподаватели водещи професионалисти с голям опит и експерти в своите области.

Когато завършите избрана от Вас специализация или квалификационен курс в ИСК, ще получите свидетелство за професионална квалификация или удостоверение, съгласно Наредбата за единните държавни изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища.
Очакваме Ви, за да продължим заедно!
Екипът на ИСК при УНСС  
*ИСК е сертифицирана институция по ISO 9001:2015 от NQA със сертификат за внедряване на система за управление на качеството, който обхваща  „Следдипломно обучение, управление на проекти и консултиране”.

                                                                            
   
                 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

   /////                                   /

Каталог 2024/2025

В каталога ще откриете актуалните програми и повече информация за предвидените обучения.