Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение


Институтът за следдипломна квалификация при УНСС Ви приветства с добре дошли!

 2023/2024 учебна година

Допълнителен прием за летен семестър


* Заявленията за записване се приемат до 01.03.2024г.След 50 успешни години на сцената на организираното следдипломно обучение ИСК с увереност отправя поглед в бъдещето. С актуалните си и иновативни обучителни програми екипът на ИСК подава ръка на бъдещите си възпитаници по пътя на задълбочаване на знанията, придобити по време на бакалавърски, магистърски и докторски програми.


ИСК предлага следдипломни квалификации в областта на:

Следдипломни квалификации за придобиване на правоспособност:

ИСК към УНСС, София, България и Центърът за иновации и технологии към Католически университет на Аржентина организират следдипломна квалификация "Корпоративно съответствие" на английски език. Обучението е насочено към широк кръг от професионалисти, които имат интереси в областта на регулаторното корпоративно съответствие, включително банкови мениджъри, ръководители на компании, служители по съответствието, адвокати, правни консултанти, вътрешни одитори, специалисти по оценка и управление на риска, служители в банковото и финансовото дело. институции и др. Учебната програма е съобразена с нормативните изисквания и тенденции в областта на корпоративното съответствие. Обучението се провежда неприсъствено, чрез онлайн лекции и задачи за самостоятелна подготовка. Следдипломната квалификация включва 10 дисциплини, разделени в два семестъра. Онлайн занятията по всяка дисциплина се провеждат в рамките на двудневен модул (през почивните дни). Всички завършили ще получат сертификати от двата университета.

ИСК организира и краткосрочни обучения с продължителност от 10 до 60 учебни часа.

Целта на продължаващото обучение в ИСК е предоставяне на знания на високо академично ниво с изразена практическата насоченост. Чрез гъвкаво обучение, организирано на модулен принцип и засилено използване на електронни ресурси, ИСК предлага на своите обучаеми свободата и възможността да навлязат плавно в материята и да осмислят наученото, решавайки реални казуси от практиката. ИСК привлича като преподаватели водещи професионалисти с голям опит и експерти в своите области.

Когато завършите избрана от Вас специализация или квалификационен курс в ИСК, ще получите свидетелство за професионална квалификация или удостоверение, съгласно Наредбата за единните държавни изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища.
Очакваме Ви, за да продължим заедно!
Екипът на ИСК при УНСС  
*ИСК е сертифицирана институция по ISO 9001:2015 от NQA със сертификат за внедряване на система за управление на качеството, който обхваща  „Следдипломно обучение, управление на проекти и консултиране”.

                                                                                        
   
                 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

   /////                                   /

_7cbce_КОРИЦА.png

В каталога ще откриете актуалните програми и повече информация за предвидените обучения.