Институт за следдипломна квалификация

55 години опит в продължаващото обучение

Институт за следдипломна квалификация

Търсене: Новини

Проект 2018-1-BG01-KA102-047532-Дигитализация в Португалия

сряда, 10 октомври 2018 13:02

Разглеждате снимки от Проект 2018-1-BG01-KA102-047532-Дигитализация в Португалия

Вижте пълен текст на Проект 2018-1-BG01-KA102-047532-Дигитализация в Португалия

_ba14b_1 logo erasmus.png

_ba14b_1 logo erasmus.png

Страница:

Галерия снимки от Проект 2018-1-BG01-KA102-047532-Дигитализация в Португалия ...