Институт за следдипломна квалификация

55 години опит в продължаващото обучение


Обновено: вторник, 16 април 2024 14:37

Краткосрочни обучения


Предстоящи обучения


краткосрочен курс "Проверка на правния статут на имотите" 27-28.04.2024г. 

краткосрочен курс "Вътрешен одитор в публичния сектор" 11-12.05.2024г.

обучение за придобиване на правоспособност "Сертифициращо обучение за медиатори" - начало 08 и 09.06.2024г.

краткосрочен курс "Крипто от нула" 22 и 23.06.2024г.


Списък краткосрочни обучения

Краткосрочните обучения са насочени към предоставяне на допълнително обучение за повишаване квалификацията или за специализация, с продължителност до 60 учебни часа. На участниците в обучението се издава удостоверение за проведено допълнително обучение или специализация. 

Обучения с продължителност до 10 часа

Обучения с продължителност от 10 до 36 часа
Обучения с продължителност от 36 до 60 часа