Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение


Обновено: понеделник, 14 август 2023 9:37

Краткосрочни обучения

Краткосрочните обучения са насочени към предоставяне на допълнително обучение за повишаване квалификацията или за специализация, с продължителност до 60 учебни часа. На участниците в обучението се издава удостоверение за проведено допълнително обучение или специализация. 

Обучения с продължителност до 10 часа

Обучения с продължителност от 10 до 36 часа
Обучения с продължителност от 36 до 60 часа