Институт за следдипломна квалификация

55 години опит в продължаващото обучение


Обновено: петък, 30 юли 2021 17:00

ИНФОРМАЦИЯ:


Документи за кандидатстване в КВАЛИФИКАЦИОННИ курсове:

-          ЗАЯВЛЕНИЕ и ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР;

-          диплома за завършено образование – оригинал и ксерокопие;

-          2 снимки паспортен формат;

-          документ за платена такса по банкова сметка на ИСК.


Документи за кандидатстване в КРАТКОСРОЧНИ курсове:

-          ЗАЯВЛЕНИЕ;

-          документ за платена такса по банкова сметка на ИСК.

Банкова сметка на ИСК при УНСС: 

УниКредит Булбанк     

BIC на банката - UNCRBGSF 

IBAN BG23UNCR76303100117207За допълнителна информация и записвания: 

г-жа Полина Никифорова

моб. тел. 0888 000 237;

тел.: 02 862 77 13

каб.105, e-mail: [email protected].50 години опит в продължаващото обучение!

Благодарим ви за доверието!

Прикачени файлове:

application/msword ЗАЯВЛЕНИЕ.doc - 47 KB

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР 2021.docx - 27 KB