Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение

Търсене: Новини
RSS Feed - Новини
Подреждане по: дата публикуване desc дата обновяване заглавие

С участието на 35 студенти от УНСС завърши финалната фаза на проект "Дигитален хуманист"

24.6.2021 г. 10:40:38 ч.

ИСК връчи сертификати на 20 служители на Агенция „Митници“ за успешно завършване на следдипломна квалификация

21.6.2021 г. 10:42:10 ч.

Проведени бяха апробациите на обучителните ресурси, разработени в рамките на проект LiNT, както и пилотните обучения по проекта

8.2.2021 г. 13:50:19 ч.

TOC 2019-1-FI01-KA202-060922

22.9.2020 г. 18:18:34 ч.

Трета партньорска среща по проект LiNT

18.9.2020 г. 13:49:09 ч.

ОБУЧЕНИЯ ПО ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ

3.9.2020 г. 13:30:47 ч.

Проведена беше втора партньорска среща по проект LiNT

2.3.2020 г. 13:45:56 ч.

Организирана беше фокус група по проект LiNT за разработването на инструментариум за обучение на млади предприемачи

23.12.2019 г. 13:43:51 ч.

Водната академия дипломира своя ХІ випуск

22.10.2019 г. 14:59:23 ч.

ПЪРВА СРЕЩА НА ПАРТНЬОРИТЕ по Проект IIoTNET "Industrial Internet of Things VET Network"

21.10.2019 г. 16:20:15 ч.