Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение

Търсене: Новини
RSS Feed - Новини
Подреждане по: дата публикуване desc дата обновяване заглавие

ПРОЕКТ EXPOVET - Joint VET Corse for Export Experts

21.10.2019 г. 15:49:06 ч.

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО по проект „Обучение в управленски умения за развитие на малкия и среден бизнес. Японският и българският опит за управление и излизане на глобалните пазари“ в Република Северна Македония

25.9.2019 г. 16:43:39 ч.

Проект LiNT стартира с встъпителна партньорска среща в София

28.6.2019 г. 13:37:58 ч.

РАБОТНА СРЕЩА по проект „Обучение в управленски умения за развитие на малкия и среден бизнес. Японският и българският опит за управление и излизане на глобалните пазари“

13.5.2019 г. 12:14:54 ч.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ по Проект "Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот"

31.12.2018 г. 17:41:51 ч.

ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР по Проект "Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот"

31.12.2018 г. 12:52:48 ч.

ОТКРИВАЩА СРЕЩА по проект DIGITAL HUMANIST № 2018-1-IT02-KA203-048291

31.12.2018 г. 11:26:32 ч.

ОТКРИВАЩА СРЕЩА по Проект S.M.I.Le № 2018-1-IT01-KA202-006854 "Управление на продажбите в междукултурна среда"

17.12.2018 г. 15:14:30 ч.

СЕМИНАР по Проект 2018-1-BG01-KA102-047532-Дигитализация в Португалия

8.12.2018 г. 08:47:19 ч.

ТРАНСГЕНЕРАЦИОНЕН СЕМИНАР по Проект FABUSS „Успешна приемственост в семейния бизнес”

6.12.2018 г. 16:05:58 ч.